OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Thủ tục nhập khẩu dây điện

Chúng tôi dự định nhập khẩu nhiều loại dây điện từ Hàn Quốc Theo quy định tại Quyết định số 50 của Chính phủ thì các loại dây điện có điện áp đến và bằng 450/750V thì phải kiểm tra chất lượng. Vậy cho Công ty được biết: Quy định "điện áp đến và bằng 450/750V" có phải là các loại dây điện có điện áp trong khoảng từ 450V đến 750V thì phải kiểm tra chất lượng hay không? Nếu chúng tôi nhập loại điện áp 1000V thì có phải kiểm tra chất lượng hay không? 

 

Ngày gửi: 13/01/2017 - Trả lời: 18/01/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Jahwa Vina

Địa chỉ: Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 22/2011/TT-BKHCN ngày 22/09/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V (sau đây viết tắt là dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC) quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử ban hành kèm theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Qua tham khảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN chỉ áp dụng đối với các loại dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V được viện dẫn tới các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng đối với mỗi chủng loại.

Do vậy, các loại dây và cáp cách điện bằng PVC không được quy định cụ thể trong QCVN 4:2009/BKHCN thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và Thông tư số 22/2011/TT-BKHCN, doanh nghiệp không phải đăng ký kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Tham khảo công văn số 1051/TĐC-HCHQ ngày 12/06/2015 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, tuy dây điện mà công ty nêu không thuộc diện phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu nhưng mặt hàng dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn   

MyLiveChat