OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Hợp đồng Giá trị gia tăng cung cấp dịch vụ DNCX

Câu hỏi: 18196:

Công ty hợp đồng với doanh nghiệp trong KCX vừa cung cấp thiết bị hàng hoá vừa có nhân công sửa chữa. Với những mặt hàng hay thiết bị công ty có làm hợp đồng và các thủ tục hải quan để xuất lô hàng đó và kèm theo xuất hoá đơn GTGT với thuế suất 0%. Tôi xin được hỏi còn với phần nhân công thì tôi vẫn xuất hoá đơn 0% hay thế nào và có phải thủ tục gì không. Ngoài ra bên KCX có hợp đồng thuê bên tôi sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc thì công ty chúng tôi xuất hoá đơn GTGT 0% có đúng không và không phải mở tờ khai hải quan và cần thủ tục gì nữa không 

Ngày gửi: 21/12/2016 - Trả lời: 23/12/2016

Tên doanh nghiệp: Công ty CP An Thai Son

Địa chỉ: 22/14 Ngô Quyền - Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về việc phát hóa đơn

- Căn cứ điểm d khoản 2 điều 26 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ

2. Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có nghĩa vụ:

d) Lập và giao hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, trừ trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này;

- Căn cứ điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Theo quy định trên, khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ công ty có nghĩa vụ phải lập và giao hóa đơn trừ trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn. Về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ công ty tham khảo các quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC và các quy định có liên quan. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về thủ tục hải quan:

- Căn cứ điều 1 Luật hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan”.

 Như vậy, Luật Hải quan chỉ áp dụng điều chỉnh đối với hàng hoá, không điều chỉnh đối với các hoạt động dịch vụ và cung cấp dịch vụ. Do đó, khi công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc cho DNCX, KCX không phải làm thủ tục hải quan nhưng đối với thiết bị, vật tư thay thế phát sinh trong quá trình sửa chữa, công ty phải thực hiện thủ tục hải quan.

Tuy nhiên, khi phát sinh việc cung ứng dịch vụ cho KCX công ty phải thực hiện viêc phát hành hoá đơn GTGT theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

MyLiveChat