OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Khai bổ sung sau thông quan tờ khai xuất khẩu

Câu hỏi: 18234:

Bên tôi có lô hàng xuất đã mở tờ khai và thông quan do chưa kịp thanh lý tờ khai nên phải book lại tàu khác. Xin hỏi:

1. Tôi có được khai bổ sung tờ khai sau thông quan không vì chỉ thay đổi tên tàu và chuyến thôi hay phải hủy tờ khai?

2. Tôi cần làm thủ tục gì để được khai bổ sung sau thông quan hoặc hủy tờ khai (nếu không được khai bổ sung)? 

Ngày gửi: 03/01/2017 - Trả lời: 05/01/2017

Tên doanh nghiệp: 

Địa chỉ: 194 Trần Bá Giao, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh - Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 2 điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan

2. Nội dung khai bổ sung bao gồm:

a) Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; đối với các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan mà Hệ thống không hỗ trợ khai bổ sung thì việc khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan được khai bổ sung thông tin trên tờ khai hải quan, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này”.

Trường hợp của công ty chỉ thay đổi tên tàu và chuyển tàu, không thay đổi phương thức vận chuyển thì được khai bổ sung tờ khai. Về hồ sơ thủ tục khai bổ sung thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.

Lưu ý công ty thời hạn của tờ khai theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính là 15 ngày, nếu tờ khai đã quá hạn nêu trên và chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan thì công ty phải làm thủ tục huỷ.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.

MyLiveChat