OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Có được nhập khẩu mẫu nước thải?

(HQ Online)-Cục Hải quan TP.HCM đang phát sinh vướng mắc trong việc làm thủ tục cho một công ty giám định nhập khẩu nước thải để nghiên cứu, thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài. 

 

Doanh nghiệp nhập khẩu là một công ty giám định nước ngoài được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định tại Việt Nam, có phòng thí nghiệm đặt trong khu công nghiệp. 

Theo Cục Hải quan TP.HCM, công ty này làm thủ tục nhập khẩu mẫu nước thải, nước bùn thải để phân tích thí nghiệm theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài. Mẫu nước thải nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh có trọng lượng lên đến 30 kg cho mỗi tờ khai hải quan. 

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tại khoản 9 Điều 7 quy định những hành vi bị nghiêm cấm gồm: nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức. 

Tuy nhiên, tại Điều 28 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30-6-2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn: Các hoạt động sau đây không phải là hoạt động vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và không phải cấp phép xử lý chất thải nguy hại, gồm:  

Hoạt động vận chuyển, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện, thiết bị, sản phẩm (chưa hết hạn sử dụng, còn giá trị sử dụng theo đúng mục đích ban đầu và chưa được chủ nguồn thải xác định là chất thải) để tiếp tục sử dụng theo đúng mục đích ban đầu; Việc vận chuyển mẫu vật là chất thải nguy hại để mang đi phân tích.

Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, trường hợp nhập khẩu mẫu nước thải nêu trên có được áp dụng theo Điều 28 Thông tư 36 hay không. 

Đây là vướng mắc mới phát sinh, nên Cục Hải quan TP.HCM báo cáo xin ý kiến của Tổng cục Hải quan. 

Lê Thu

MyLiveChat