OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Nhập khẩu máy phát điện

Công ty tôi nhập khẩu dòng máy phát điện chạy bằng nhiện liệu Amoniac và khí H2 của 1 công ty nước ngoài, cho tôi hỏi thuế áp dụng cho dòng máy công ty tôi nhập khẩu là bao nhiêu %?

Báo Hải quan trả lời như sau:

- Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. - Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

- Căn cứ vào Chú giải chương 85, nhóm 8501 của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007) thì:  Có hai loại máy phát điện chính lá máy phát điện một chiều (Dinamos) và máy phát xoay chiều (alternators). Nhìn chung, cả hai đều có cấu tạo bao gồm một thiết bị tên là stator và được lắp ráp bên trong 1 vỏ, và một bộ phận chuyển động quay (rotor) đặt bên trong stator và được lắp ráp trên một trục truyền động, trục này thì được kéo quay tròn bởi một lực bên ngoài, ở máy phát một chiều còn có thêm vành góp (vành đổi chiều), với các tấn dẫn điện bằng đồng được lắp ráp trên trục rotor. Dòng điện sinh ra được đưa qua hệ thống chổi than, thông qua các phiếu góp trên vành góp và được truyền ra mạch bên ngoài. Các máy phát xoay chiều hầu hết đều không có chổi than và dòng điện phát ra được đưa trực tiếp ra mạch bên ngoài. Trong một số kiểu máy phát điện xoay chiều khác, dòng điện phát ra được đưa ra các vành trượt, đặt trên trục quay, và được truyền ra bên ngoài thông qua hệ thống chổi than tiếp xúc với các vành trượt này. 

- Căn cứ vào Chú giải chương 85, nhóm 8502 của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007) thì: 

Thuật ngữ “các tổ máy phát điện” được áp dụng vào tổ hợp một máy phát điện và một máy đầu kéo khác với một động cơ điện (tua-bin thủy lực, tua-bin hơi nước, bánh xe gió, máy hơi nước, động cơ đốt trong bằng đánh lửa, động cơ diesel, v.v…). Tổ máy phát điện bao gồm máy phát điện và động cơ kéo sơ cấp được lắp kèm với nhau thành một khối hoặc được gắn trên một bệ chung (xem các nhận xét tổng quát của phần này), được xếp vào Nhóm này (thậm chí chúng được đóng gói riêng rẽ vì mục đích vận chuyển).” 

Trường hợp của công ty tham khảo quy định trên để khai báo, phân loại hàng hóa cho chính xác dựa trên thực tế và tài liệu kỹ thuật là “Máy phát điện” hay “Tổ máy phát điện” . 

Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. 

Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

Trân trọng!

Ban Biên tập Báo Hải quan điện tử.

MyLiveChat