OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Khai báo định mức cho Bao Bì

Câu hỏi: 17631:

Công ty là DN chế xuất có bán hàng linh kiện nhựa cho DNCX khác ngay cạnh công ty. Để tiết kiệm chi phí lên bên tôi khi giao hàng xong thì lấy lại thùng carton, túi nylon về đóng gói sản phẩm cho lần xuất tiếp theo, cứ thế lô này kế lô kia.Vì thùng, túi là là đóng gói luân chuyển, quay vòng như vậy nên công ty chúng tôi không thể xây dựng định mức nên nhập loại hình A12 (từ năm 2011 đến tận bây giờ). Hiện tại bên tôi đang kiểm tra sau thông quan và HQ không đồng ý cách giải trình của chúng tôi về nhập NPL đóng gói loại hình A12; theo Thông tư 38 thì nguyên phụ liệu đóng gói phải cho vào định mức. Hiện tại công ty chúng tôi không biết giải quyết thế nào với tình huống này: - Nếu nhập E11, E15 thì không biết xây dựng định mức vì là đóng gói quay vòng (giao hàng xong lại lấy thùng, túi về đóng tiếp và có hao hụt do rách, hỏng) - Nhập A12 thì sẽ không cho vào định mức nhưng lại không theo quy định Thông tư 38 - Mong tư vấn trả lời chúng tôi sớm nhất để chúng tôi có hướng giải trình KTSTQ và làm thủ tục HQ cho những lô tiếp theo 

Ngày gửi: 30/08/2016 - Trả lời: 07/09/2016

Tên doanh nghiệp: Báo Hải quan

Địa chỉ: TP HCM - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

-Căn cứ điều 54 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 54. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng chế xuất gồm:

...4. Vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu.

-Tham khảo hướng dẫn tại công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 của Tổng cục Hải quan.

“2. Về số liệu thể hiện trên mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC:”

2.2) Đối với loại hình SXXK:

Số liệu thể hiện trên báo cáo quyết toán là số ỉiệu phản ánh trên hệ thống sổ kế toán theo các tài khoản tương ứng 152, 155 theo nguyên tắc tổng trị giá nhập-xuất-tồn kho nguyên liệu, vật tư và thành phẩm trong kỳ báo cáo; các tài khoản liên quan khác (như 151, 154, 621, 631, 632,...) doanh nghiệp có trách nhiệm xuất trình, giải trình khi cơ quan hải quan yêu cầu trong quá trình kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp...”.

-Ngoài ra, căn cứ Điều 26 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính:

Điều 26. Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ

1. Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp. Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ. Vì vậy công cụ, dụng cụ được quản lý và hạch toán như nguyên liệu, vật liệu. Theo quy định hiện hành, những tư liệu lao động sau đây nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là công cụ, dụng cụ:

- Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp;

Các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì;

- Những dụng cụ, đồ nghề bằng thuỷ tinh, sành, sứ;

- Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng;

- Quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc,...

... Tài khoản 1532 - Bao bì luân chuyển: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động các loại bao bì luân chuyển sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bao bì luân chuyển là các loại bao bì sử dụng nhiều lần, cho nhiều chu kỳ sản xuất, kinh doanh. Trị giá của bao bì luân chuyển khi xuất dùng được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán.

Trong trường hợp hàng phụ liệu đóng gói thỏa mãn các điều kiện hạch toán vào tài khoản 153 nêu trên thì công ty tham khảo có thể không đưa vào báo cáo quyết toán nhưng doanh nghiệp có trách nhiệm xuất trình, giải trình khi cơ quan hải quan yêu cầu trong quá trình kiểm tra. Trường hợp không thỏa mãn thì công ty có thể hạch toán vào tài khoản 152 và đưa vào báo cáo quyết toán theo quy định.

Đề nghị Công ty căn cứ vào hàng hoá là nguyên phụ liệu đóng gói của mình để theo dõi quản lý đúng quy định về loại hình SXXK, từ đó làm cơ sở hạch toán theo đúng tài khoản theo các chuẩn mực kế toán.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm cá nhân có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn   

MyLiveChat