OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Giấy khai báo hóa chất - cục hóa chất

Công ty tôi là DNCX có mua hóa chất (phải khai báo hóa chất nhập khẩu ) của doanh nghiệp Nội Địa. Khi khai báo tờ khai hải quan, thì cán bộ HQ tiếp nhận đề nghị cty chúng tôi phải xin Giấy xác nhận khai báo hóa chất của Cục Hóa Chất. - Nhưng theo Điểm 3 Điều 3 Thông tư 06/2015 ngày 23/04/2015 như sau:

+ Không áp dụng xác nhận khai báo hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân mua hóa chất trong lãnh thổ Việt Nam.

- Vì vậy cho công ty chúng tôi hỏi là khi khai báo tờ khai hải quan, công ty chúng tôi có phải xin Giấy khai báo hóa chất của Cục Hóa chất không?

Ngày gửi: 19/08/2016 - Trả lời: 23/08/2016

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH DAE MYUNG Việt Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh - Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Căn cứ Điều 3 Thông tư số 06/2015/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về khai báo hóa chất.

- Căn cứ Khoản 4 Điều 83 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

    Theo các quy định trên không có hướng dẫn loại trừ khi nhập khẩu từ nội địa (mà chỉ hướng dẫn ngoại trừ các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp; các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất Bảng 1,2,3 thì không phải khai báo hoá chất khi nhập khẩu). Do đó, Công ty phải nộp giấy xác nhận khai báo hóa chất trước theo quy định do quan hệ giữa DNCX và nội địa là quan hệ xuất nhập khẩu.

 Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.

Để tham khảo thêm có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

MyLiveChat