OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Nhập hàng cá cảnh cá rồng.

Câu hỏi: 17589:

Vào ngày 7/6/2016 tôi có mở tờ khai HQ xuất khẩu nhưng bị sai trị giá tính thuế (tờ khai luồn xanh nên đã thông quan). Tôi phát hiện và tiến hành khai bổ sung AMA. Theo hợp đồng thanh toán là L/C 60 ngày tính từ ngày tàu chạy, ngày tàu chạy là 16/06/2016 thời hạn thanh toán là 17/08/2016. Nhưng đến thời hạn 60 ngày kể từ ngày mở tờ khai nhưng chưa đến thời hạn khách hàng thanh toán, nên tôi chưa nộp chứng từ thanh toán cho HQ và tờ khai bổ sung AMA bị từ chối. Khi đến thời hạn khách hàng thanh toán tôi mở lại tờ khai AMA mới và nộp chứng từ thanh toán cho HQ, nhưng đã vượt hơn thời hạn 60 ngày kể từ ngày mở tờ khai. Theo khoản 1 Thông tư 38 quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Như vậy tôi có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Mong a/chị tư vấn giúp.

Ngày gửi: 23/08/2016 - Trả lời: 26/08/2016

Tên doanh nghiệp: Báo Hải quan

Địa chỉ: - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Điểm d, Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:

“Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan

1. Các trường hợp khai bổ sung:

d) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

Việc khai bổ sung theo quy định tại điểm b, điểm d khoản này chỉ được thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

....3. Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan

a.2) Trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này:

a.2.1) Đối với những chỉ tiêu thông tin Hệ thống hỗ trợ khai bổ sung sau thông quan quy định tại điểm 5 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên Hệ thống và nộp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung qua Hệ thống hoặc bằng giấy (01 bản chụp);”.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai bổ sung quá hạn được tính từ quá 60 ngày kể từ ngày thông quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan. Trong trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan còn trong thời hạn 60 ngày thì thực hiện khai bổ sung theo Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trong trường hợp khai bổ sung trị giá tính thuế thì doanh nghiệp nộp các chứng từ liên quan đến trị giá tính thuế (hợp đồng. Invoice và các chứng từ thể hiện các khoản điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm...), cơ quan hải quan xem xét việc khai bổ sung dựa trên chứng từ này.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn  

MyLiveChat