OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Loại hình tờ khai

Công ty là doanh nghiệp vốn đầu tư nứơc ngòai có bán hàng cho đối tác ở nước ngoài và được chỉ định giao hàng cho công ty ở Việt Nam. Vậy, công ty phải đăng ký theo loại hình tờ khai nào và có các yêu cầu nào khác nữa hay không?

Ngày gửi: 04/03/2016 - Trả lời: 07/03/2016

Tên doanh nghiệp: Nghĩa Nguyễn

Địa chỉ: Bắc Ninh - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 86 Thông tu 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định :

«1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.»

Đối chiếu quy định nêu trên, Trường hợp bán hàng hoá cho nước ngoài như công ty trình bày thực hiện đăng ký tờ khai theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ. Hồ sơ và thủ tục hải quan được thực hiện theo khỏan 3, khoản 5 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Để tham khảo thêm có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

MyLiveChat