OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Định mức hàng gia công gặp khó khăn

Ngày gửi: 29/02/2016 - Trả lời: 03/03/2016

Tên doanh nghiệp: CTY TNHH Kotop VINA

Địa chỉ: KCN Tam Phước-Biên Hoà-ĐN - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 4.Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: " Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác của định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt và sử dụng định mức vào đúng mục đích gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật."

Như vậy Công ty căn cứ vào thực tế sản xuất để xác định định mức của sản phẩm và lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu nhập kho, xuất kho,....liên quan đến việc sử dụng NVL dùng sản xuất sản phẩm để cung cấp cho cơ quan Hải quan khi cần thiết.

MyLiveChat