OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Hoàn thuế nhập khẩu khi bán hàng vào khu chế xuất

Kính chào Ban tư vấn,
Doanh nghiệp chúng tôi thường xuyên nhập khẩu hàng linh kiện cơ khí, điện tử từ nước ngoài về và bán vào khu chế xuất (khu phi thuê quan), có đầy đủ tờ khai nhập và tờ khai xuất.
Xin ban tư vấn cho biết:
-Doanh nghiệp chúng tôi có thuộc diện được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp không?
-Nếu được hoàn, chúng tôi sẽ phải đến làm thủ tục hoàn thuế ở đâu? 
Xin trân trọng cảm ơn!

===========================

Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để bạn đọc tham khảo:
Hàng hoá nhập khẩu nhưng tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. Cụ thể như sau:
- Hàng hoá được tái xuất ra nước ngoài hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu;
Trường hợp quá 365 ngày, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.
- Hàng hoá chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam…
Đề nghị bạn đọc tham khảo thêm quy định tại Điều 112 để biết. Nếu còn vướng mắc thì mang hồ sơ hàng hóa đến cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu để được giải đáp cụ thể.
Bạn có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.
Trân trọng! 

Nguồn Tổng cục Hải quan

MyLiveChat