OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Xuất khẩu mặt hàng nguyên liệu dạng bột, chiết xuất từ thành vách tế bào Lactobacillu

Công ty dự định xuất khẩu mặt mặt hàng nguyên liệu dạng bột, chiết xuất từ thành vách tế bào Lactobacillus. Vậy xin hỏi thủ tục hải quan xuất khẩu cho mặt hàng nói trên như thế nào, mã HS là bao nhiêu và mặt hàng này có phải chịu thuế xuất khẩu hay không?

============

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 

Do Công ty không mô tả chi tiết hàng hóa: tên thương mại, thành phần cấu tạo, công dụng,…và không cung cấp tài liệu kỹ thuật (C/A) nên chúng tôi không có cơ sở tư vấn chính xác về chính sách hàng hóa, thuế và mã HS của mặt hàng. Tuy nhiên Công ty có thể tham khảo nội dung dưới đây để thực hiện:

1/ Về chính sách hàng hóa:

Đề nghị Công ty đối chiếu hàng hóa với quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ để biết hàng hóa của mình có thuộc diện cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện hay không.

2/ Về việc áp mã HS và thuế xuất khẩu:

Công ty căn cứ vào các quy định sau để áp mã HS cho lô hàng:

- Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

- Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

Khi đã áp được mã HS của lô hàng, Công ty đối chiếu với Phụ lục I Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính để biết thuế suất xuất khẩu.

Lưu ý: Căn cứ Khoản 2 Điều 2, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định:

2. Trường hợp mặt hàng xuất khẩu không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan vẫn phải kê khai mã hàng của mặt hàng xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (không phần trăm).

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dnustoms.gov.vn

MyLiveChat