OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Cá nhân nhập khẩu động cơ đốt trong?

Xin cho biết cá nhân có quyền được nhập khẩu động cơ đốt trong, động cơ điện sử dụng trên xe máy để thực hiện một số dự án về cơ khí kỹ thuật hay không? Thủ tục, hồ sơ nhập khẩu như thế nào?

===============

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu: 

“Thương nhân không có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân) bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư;

b) Hộ kinh doanh cá thể được thành lập, đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, được xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, đại lý mua, bán hàng hóa theo quy định của pháp luật và trong phạm vi Nghị định số 187/2013/NĐ-CP không phụ thuộc vào ngành hàng, ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Theo đó, Cá nhân sẽ không được phép đứng ra làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá về để kinh doanh mà phải uỷ thác cho 1 Công ty có chức năng kinh doanh XNK hoặc Đại lý hải quan để đứng ra làm thủ tục nhập khẩu và phải kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy định hiện hành.

Thủ tục, hồ sơ nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

 Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dnustoms.gov.vn

MyLiveChat