OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Xuất tôn nguyên liệu dạng cuộn qua Campuchia

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo giấy phép đầu tư như sau: thiết kế kết cấu khung nhà thép; sản xuất thép xây dựng và thực hiện các dịch vụ lắp đặt, giám sát lắp đặt các sản phẩm của Doanh nghiệp. Công ty có ký hợp đồng cung cấp tôn dạng tấm cán sóng cho khách hàng tại Cambodia. Vậy công ty có quyền xuất khẩu trực tiếp tôn nguyên liệu dạng cuộn (HS code: 72107090; 72106111) sang Cambodia để thực hiện viêc cán tôn tại công trường ở Cambodia hay không?

========================

vướng mắc của Công ty, Cục HảI quan Đồng Nai có ý kiến trao đổI như sau:

 

Căn cứ Điều 14 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

“Điều 14. Quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lạI liên quan đến hoạt động đầu tư

1. Nhà đầu tư được: trực tiếp xuất khẩu, uỷ thác xuất khẩu; trực tiếp nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư nguyên liệu và hàng hoácho hoạt động đầu tư; quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lạI hàng hoá liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định tạI Điều 15 của Luật Đầu tư và quy định của pháp luật về thương mại. 

2. Nhà đầu tư có quyền đầu tư trong các lĩnh vực nhập khẩu, phân phốI và dịch vụ thương mạI khác phù hợp vớI quy định của Luật Đầu tư, Luật Thương mạI và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 21 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

“Điều 21. Nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư

1. Nghĩa vụ của nhà đầu tư:

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nộI dung đăng ký đầu tư, nộI dung quy định tạI Giấy chứng nhận đầu tư;”

Căn cứ quy định nêu trên và đốI chiếu ngành nghề sản xuất của Công ty thể hiện tạI Giấy phép đầu tư không có ngành nghề sản xuất tôn (mã Ngành 2599) do đó Công ty không có quyền xuất khẩu trực tiếp mặt hàng tôn nguyên liệu dạng cuộn sang Camphuchia.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục HảI quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

MyLiveChat