OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

KHAI SỐ ĐỊNH DANH TRÊN TỜ KHAI XUẤT NHẬP KHẨU

Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 

1. TỜ KHAI NHẬP KHẨU
Khi mở tờ khai nhập khẩu doanh nghiệp cần nhập đầy đủ thông tin về “Số vận đơn” và “Ngày vận đơn”

1.png

Trong quá trình ghi dữ liệu phần mềm sẽ tự động ghép 2 thông tin này vào (số vận đơn + ngày vận đơn) và khai báo lên hệ thống Hải quan theo định dạng DDMMYY (ngày 2 số, tháng 2 số và 2 số cuối của năm). Ví dụ: 150817SOVANDON (trong đó 150817 là ngày 15/08/2017, SOVANDON là số vận đơn của tờ khai).

2.png
3.png

Lưu ý: Khi doanh nghiệp khai báo danh sách cont số vận đơn doanh nghiệp phải nhập theo đúng vận đơn mở tờ khai nhập có cấu trúc “DDMMYYSOVANDON”.

2. TỜ KHAI XUẤT KHẨU
Cấu trúc số định danh cho hàng xuất khẩu:

Số định danh = Đối tượng + Loại hình hàng hóa + Năm + Số tuần tự trong năm.

Trong đó:
+ Đối tượng: 1 - Số định danh cấp cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; 2 - Số định danh cấp cho doanh nghiệp kinh doanh kho bãi;
+ Loại hình hàng hóa: 1 - Hàng hóa nhập khẩu; 2 - Hàng hóa xuất khẩu; 3 - Hàng hóa khác (hàng nội địa đưa vào cảng,...);
+ Năm: 02 ký tự chỉ năm cấp số định danh (Ví dụ 17 thể hiện năm 2017).

Trên phần mềm ECUS5VNACC để khai báo số định danh cho tờ khai xuất khẩu bạn thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Bạn vào menu "Tờ khai hải quan" chọn tới mục "Khai báo bổ sung/ Đăng ký số định danh hàng hóa"

4.png

Màn hình đăng ký số định danh hiển thị

5.png

Bạn thực hiện nhập đầy đủ thông tin cần thiết Ghi lại sau đó nhấn Khai báo tới hệ thống hải quan. Hải quan sẽ tự động trả về số định danh.

Bước 2: Nhập thông tin số định danh vào tiêu chí "Số vận đơn" trên tờ khai xuất

Trên tờ khai xuất khẩu có chức năng chọn số định danh hàng hóa đã đăng ký vào tiêu chí "Số vận đơn" để thực hiện khai báo tờ khai. Hoặc bạn có thể nhập trực tiếp số định danh vào tiêu chí "Số vận đơn".

6.png

Nếu bạn chưa khai số định danh bạn chọn "Đăng ký" chức năng giúp doanh nghiệp đăng ký luôn số định danh trên tờ khai xuất. Sau khi đăng ký xong số định danh sẽ được chuyển luôn vào "Số vận đơn" để doanh nghiệp thực hiện khai báo tờ khai đến Hải quan.

Bước 3: Thực hiện các bước khai báo tờ khai bình thường.

Bước 4: Thực hiện In số định danh

- Trường hợp tờ khai được thông quan bạn thực hiện in trực tiếp trên tờ khai xuất khẩu. Bạn vào TAB "Kết quả xử lý tờ khai" thực hiện chức năng "2. In quyết định thông quan hàng hóa" Thông tin số định danh hàng hóa sẽ được in ra cùng với quyết định thông quan hàng hóa.

7.png

- Trường hợp khác để in số định danh hàng hóa bạn vào menu "Tờ khai hải quan" chọn "Khai báo bổ sung/Danh sách đăng ký cấp số định danh" chi tiết số định danh thực hiện in số định danh.

8.png
9.png
(*) Lưu ý: 

- Số định danh cơ bản như số xếp hàng, không bao gồm thông tin về lô hàng (như vận đơn, hàng hóa, số lượng, ..)

- Số định danh có kèm theo mã vạch có thể in ra, DN cầm theo và xuất trình để đưa hàng vào Kho, Bãi, Cảng chờ xuất.

- Nếu DN có nhiều Tờ khai xuất nhưng chung booking (tức là đi chung chuyến) thì phải đăng ký Số định danh riêng cho từng tờ khai, Cảng getin theo số định danh của từng tờ khai.

- Số định danh có thể đăng ký từ nhiều nguồn: phần mềm đầu cuối (như ECUS), web DVCTT.

Nguồn: Cty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn
Tổng đài hỗ trợ (hỗ trợ khách hàng 24/7)
Miền Bắc: 19004767 
Miền Nam – Miền trung: 19004768

MyLiveChat

Bạn đang ở: Home Tin Tức KHAI SỐ ĐỊNH DANH TRÊN TỜ KHAI XUẤT NHẬP KHẨU