OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Hướng dẫn hoàn thuế NK với hàng quà tặng NK gắn kèm hàng XK

Bạn đánh giá:  / 0

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty TNHH vận chuyển quốc tế Dương Minh về việc hoàn thuế NK đối với lô hàng NK sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào sản phẩm XK thành mặt hàng đồng bộ.

NK sản phẩm để gắn vào sản phẩm XK thành mặt hàng đồng bộ, khi XK DN phải đăng ký theo loại hình xuất sản phẩm sản xuất XK (E62). Ảnh; T.Trang.

Cụ thể về chính sách thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK thì: nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế NK.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì: Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK, trong đó có bao gồm: Sản phẩm hoàn chỉnh NK để gắn, lắp ráp vào sản phẩm XK hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm XK.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm b.3 khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: Sản phẩm hoàn chỉnh do tổ chức, cá nhân NK để gắn vào sản phẩm XK (đóng chung với sản phẩm XK được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư NK hoặc đóng chung với sản phẩm XK được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước) thành mặt hàng đồng bộ và XK ra nước ngoài được hoàn thuế NK.

Cùng với đó, quy định tại Khoản 8 Điều 114 38/2015/TT-BTC có nêu: Hàng hoá NK nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế NK đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế XK. 

Với các quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp Công ty TNHH vận chuyển quốc tế Dương Minh NK sản phẩm hoàn chỉnh theo loại hình nhập sản xuất XK để gắn vào sản phẩm XK thành mặt hàng đồng bộ và thực hiện XK sản phẩm ra nước ngoài theo loại hình xuất sản xuất XK thì thực hiện xử lý như sau:

Đối với tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan trước ngày 1-9-2016, nếu đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b.3 khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì được xét hoàn thuế NK khi thực XK sản phẩm ra nước ngoài. Trường hợp DN chưa nộp thuế do đang trong thời gian ân hạn 275 ngày thì DN nộp hồ sơ không thu thuế theo quy định cho cơ quan Hải quan.

Đối với tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan sau ngày 1-9-2016, nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và khoản 1 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, cơ quan Hải quan xét không thu thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập sản xuất hàng XK, DN nộp hồ sơ không thu thuế theo quy định cho cơ quan Hải quan.

Về thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, việc xác định loại hình NK đối với mặt hàng ly sứ để gắn vào sản phẩm XK thành mặt hàng đồng bộ, khi XK DN phải đăng ký theo loại hình xuất sản phẩm sản xuất XK (E62) theo quy định tại Điều 54 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Trường hợp Công ty TNHH vận chuyển quốc tế Dương Minh NK sản phẩm hoàn chỉnh theo loại hình nhập sản xuất XK để gắn vào sản phẩm XK thành mặt hàng đồng bộ và thực hiện XK sản phẩm ra nước ngoài theo loại hình xuất sản phẩn gia công cho thương nhân nước ngoài thì DN cần có văn bản báo cáo rõ nội dung vụ việc với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để tổng hợp báo có Tổng cục Hải quan xem xét hướng dẫn xử lý đối với tờ khai khai sai loại hình.

Thu Trang

Chất chống mốc có thuế NK 3%

Bạn đánh giá:  / 0

(HQ Online)-Trước kiến nghị của Văn phòng đại diện công ty Kemin Industries (Asia) Pte Ltd tại Việt Nam trong việc phân loại mặt hàng chất chống mốc Feed Crub và Feed Crub FS Dry, Tổng cục Hải quan cho biết, 2 mặt hàng trên phù hợp phân loại vào mã số 3808.92.90.

Chất chống nấm mốc phù hợp phân loại vào mã số 3808.92.90 (thuế suất thuế NK 3%). Ảnh: T.Trang.

Được biết, theo Văn phòng đại diện công ty Kemin Industries (Asia) Pte Ltd tại Việt Nam đề nghị thì mặt hàng chất chống mốc Feed Crub và Feed Crub FS Dry phân loại vào mã số 2915.50.00 căn cứ theo nội dung chú giải 1 Chương 29 Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam.

Tuy nhiên, theo phân tích của Tổng cục Hải quan, căn cứ tài liệu kỹ thuật, thành phần của 2 mặt hàng này là Axit propionic, silica và natri clorua thì 2 mặt hàng này bị loại trừ khỏi chương 29, do đó không phù hợp phân loại vào mã 2915.50.00 như đề nghị của Văn phòng đại diện công ty Kemin Industries (Asia) Pte Ltd tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, theo kết quả phân tích về thành phần, công dụng theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thì 2 mặt hàng trên phù hợp phân loại vào “chế phẩm chống nấm mốc” mã số 3808.92.90 (thuế suất thuế NK 3%).

Hải Nam

Ấn định lộ trình triển khai một cửa đường hàng không tại sân bay Nội Bài

Bạn đánh giá:  / 0

(HQ Online)- Cục Hải quan Hà Nội đang gấp rút thực hiện các công việc triển khai Cơ chế một cửa hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài. Cho đến nay mô hình triển khai đã cơ bản được hoàn thiện cả về lộ trình và các đơn vị triển khai.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Theo Cục Hải quan Hà Nội, Cơ chế một cửa đường hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài sẽ bao gồm các nội dung: Tiếp nhận và phản hồi kết quả thông tin khai báo điện tử về phương tiện, hành khách, hành lý và hàng hóa của các chuyến bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh  tại Cổng thông tin một cửa quốc gia để làm thủ tục một cửa đối với các cơ quan quản lý nhà nước tại Cảng hàng không quốc tế; thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất nhập cảnh; quản lý hành khách và hành lý của hành khách xuất nhập cảnh sử dụng hệ thống công nghệ thông tin.

Việc quản lý thống nhất và liên tục, xuyên suốt qua các khâu trước, trong và sau thông quan đối với hàng hóa (cargo) xuất nhập khẩu qua đường hàng không dựa trên việc kết hợp tiếp nhận và quản lý thông tin về lược khai hàng hóa (tiếp nhận emanifest trước chuyến bay) và thông tin về thông quan hàng hóa (kết nối tờ khai VNACCS/VCIS), thông tin về hoạt động khai thác hàng hóa đưa ra/đưa vào kho hàng không (thực hiện Điều 41 Luật Hải quan).

Áp dụng quản lý rủi ro và thực hiện việc lựa chọn tự động soi chiếu trước đối với hàng hóa (cargo), hành lý ký gửi của hành khách trên hệ thống.

Việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước với nhau và giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài bằng phương thức điện tử.

Với mô hình thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia, đại diện Phòng Công nghệ thông tin (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết, đơn vị đã hoàn thiện được lộ trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không đối với các hãng hàng không cũng như các cơ quan quản lý khác.

Các cơ quan triển khai gồm: Hải quan, Công an cửa khẩu, Cảng vụ, cơ quan Kiểm dịch, Y tế, các hãng hàng không, các doanh nghiệp kinh doanh cảng, doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không, các doanh nghiệp forwarder, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mặt đất tại cảng hàng không quốc tế.

Lộ trình thực hiện, từ ngày 25-12-2016, Cục Hải quan Hà Nội sẽ hoàn thành xây dựng Cổng giao tiếp một cửa hàng không, bắt đầu thử nghiệm hệ thống. Các đơn vị đầu tiên tham gia thử nghiệm gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, 3 kho hàng không tại Nội Bài, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam airlines).

Từ ngày 1-1-2017, hệ thống thực hiện tiếp nhận thông tin về lịch khai thác bay của doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không, tiếp nhận thông tin lược khai hàng hóa (cargo emanifest) và kết nối thực hiện Điều 41 Luật Hải quan về quản lý, giám sát hoạt động khai thác hàng hóa đưa ra/đưa vào kho hàng không; cơ quan Hải quan sẽ áp dụng quản lý rủi ro để xác định chuyến bay trọng điểm và định hướng soi chiếu trước đối với hàng hóa XNK theo đường hàng không.

Đến ngày 1-3-2017, hệ thống thực hiện tiếp nhận thông tin trước chuyến bay đối với thông tin đặt chỗ (booking), thông tin hành khách, hành lý, thông tin tổ bay, danh sách hàng hóa nguy hiểm… đối với các chuyến bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; áp dụng quản lý rủi ro để xác định hành khách trọng điểm và lô hành lý nghi ngờ để thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát.

Từ ngày 1-7-2017, kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước (Công an cửa khẩu, Y tế, Kiểm dịch), thực hiện toàn diện một cửa quốc gia hàng không.

Ngọc Linh

MyLiveChat

Bạn đang ở: Home Tin Tức