OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân Sách Nhà Nước - Thuế Hải quan cho tất cả các Ngân Hàng

(OPLogistics) - Việc nộp thuế XNK đối với các doanh nghiệp ít khi nộp thuế hoặc đối với người mới khi đi các ngân hàng có vẻ khó khăn nếu Giấy nộp tiền không đủ thông tin, vì hầu như các chi nhánh ngân hàng thường không có Form mẫu Giấy nộp tiền NSNN cho doanh nghiệp. Hôm nay chúng tôi gởi đến các bạn mẫu Giấy nộp tiền NSNN có thông tin Đầy đủ, các bạn chỉ cần điền các thông tin theo như trong mẫu thì 99% bạn không phải sợ ngân hàng yêu cầu bổ sung, ghi lại.

Đây là mẫu CT-02/NS năm 2008, mặc dù cũ hơn so với mẫu mới C1-09/NS năm 2014 nhưng các thông tin đầy đủ hơn, rõ ràng hơn và hầu như các Ngân hàng (không có sẵn Form Giấy nộp NSNN) đều chấp nhận.

Hi vọng chút ít chia sẻ có thể giúp Quý vị trong công việc XNK.

OPLogistics.net

Download: Mẫu Giấy nộp tiền NSNN đóng thuế XNK sử dụng cho tất cả các ngân hàng (file Word)

 

MyLiveChat