OPLogistics

CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ

HẢI QUAN - VẬN TẢI NỘI ĐỊA & QUỐC TẾ - CHUYỂN PHÁT NHANH


Vui lòng điền số Bill vào dưới đây để tra cứu


DỊCH VỤ HẢI QUAN:

_ Được công nhận trở thành Đại Lý Hải quan theo Quyết định 1545/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan Việt Nam
_ Tư vấn chính sách, phát luật Hải quan
_ Các loại hình: Kinh doanh, SXXK, Gia Công, Chế Xuất
_ Báo cáo quyết toán, thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu
_ Xin các giấy phép, giấy chứng nhận: C/O các form, Dán nhãn năng lượng, hun trùng, kiểm tra CLNN, kiểm dịch, …


VẬN TẢI NỘI ĐỊA & QUỐC TẾ

_ Đội xe tải: 1.1T, 1.7T, 3.5T, 4.7T, 8T, xe tải cẩu 10T , 15T
_ Đội xe container
_ Là đại lý của các hãng tàu và hãng hàng không lớn uy tín
_ Cung cấp dịch vụ gom hàng LCL , FCL
_ Thực hiện các điều kiện từ EXW <-> DDP


Chuyển phát nhanh

_ Chuyển phát nhanh hàng hóa
_ Chuyển phát nhanh bưu phẫm
_ Bảo đảm luôn chính xác
_ An toàn và đúng giờ